Dagelijks archief 23 augustus 2018

34 Mieke Roelens

47 jaar, Petegem, psychiatrisch verpleegkundige

Zorg dragen voor elkaar en de planeet is mijn drijfveer als verpleegkundige. Water en lucht, bron van alle leven zijn wereldwijd bezoedeld. Als we zorgen voor de natuur, zorgen we ook voor onszelf. Laten we de beschermers zijn van ons drinkwater en van elkaars ademruimte. Niemand mag uit de boot vallen. Dieren en planten verdienen ook meer respect. Zorg jij daar samen met mij voor?

mieke.roelens@telenet.be 
tel. 09/380 48 10

33 Martijn Bruneel

62 jaar, Deinze, logopedist

Mijn ambitie is samen met alle inwoners van fusiegemeente Deinze-Nevele te zorgen voor een gezonde, veilige, leefbare en aangename woonomgeving met respect voor iedereen. Hiervoor zijn voldoende groen, zuivere lucht, proper water en lawaaiarme (woon)gebieden nodig. Volop kiezen voor wandelen, fietsen, openbaar vervoer en korte keten economie is hier een belangrijke basis voor.

32 Marianne Gaeremynck

65 jaar, Deinze, shiatsu-therapeute

Mijn manier van leven en mijn werk zijn gericht op het welzijn van de mensen rondom mij en de planeet. Ik wil dat mijn kleinkinderen in een groene omgeving kunnen opgroeien.

31 Luc Martens

68 jaar, Petegem, gepensioneerd industrieel ingenieur

Als voormalig leidinggevend ingenieur bij Infrabel heb ik openbaar vervoer steeds een warm hart toegedragen. Zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) moeten in het verkeer voorrang krijgen op koning auto, en dat via veilige wegen met zo weinig mogelijk conflictpunten. Daarom kom ik op voor een groene, leefbare en veilige stad voor alle inwoners van Deinze, ongeacht hun ras, afkomst of overtuiging

30 Katy Degroote

46 jaar, Sint-Martens-Leerne, medisch afgevaardigde

“De grootste uitdagingen op wereldvlak wil ik lokaal helpen aanpakken: klimaatverandering, verzuring van de oceanen, globalisering, sociale ongelijkheid… Een gezonde planeet begint bij gezonde burgers in een aangename, groene gemeente.”

“Dank en fijn dat u tot hier bent geraakt ! Verder voeg ik er graag aan toe dat ik mama ben van Wout, 6 jaar, nog een belangrijke motivatie om zorg te dragen voor onze planeet, waar ik al lang de schoonheid van bewonder, ook vanachter de lens van een camera. Na mijn humaniora koos ik namelijk voor een opleiding als fotograaf. Daarnaast volbracht ik de opleiding bedrijfstolk Frans, Engels, Spaans omdat ik het belangrijk vond om met veel mensen te kunnen communiceren in deze globaliserende samenleving.

Tijdens mijn huidig werk als medisch afgevaardigde kom ik veelvuldig in contact met artsen, apothekers en ontmoet ik vaak zieke mensen waarbij ik merk dat ‘gezond zijn’ het belangrijkste is dat men heeft en dat je dit soms pas helaas beseft als het er niet meer is; dit geldt ook voor onze planeet. Laten we er samen aan werken? Uw reactie, mening of suggesties zijn welkom, hier of persoonlijk via katy.degroote@gmail.com

29 Tomas Everaert

38 jaar, Zeveren, docent aan vakgroep wiskunde VUB

Kies samen met mij voor een groen Zeveren, een gezonde gemeente met voldoende ademruimte, een sociaal en zorgzaam Zeveren, waar jong en oud samen een thuis vinden.

28 Svetlana Dukova

53 jaar, Petegem, kunstenares

Ik wil mee werken aan een stabiele toekomst voor mens en natuur: het recht op zuivere lucht, op zuiver water en op een zuivere omgeving.

27 Christine Coorevits

49 jaar, Petegem, laborante

Ik kies voor een zorgzamer Deinze met bijzondere aandacht voor alle minderheden.
Een stad waarin iedereen, zowel jong als oud, toegang heeft tot voldoende natuur, open ruimte en cultuur.

26 Claudia De Schuyter

41 jaar, Deinze, bediende

‘Het kan echt anders…’ Ik wil meebouwen aan een Deinze waar de mens centraal staat. Met jouw stem kunnen we samen de weg bewandelen naar groei en andere mogelijkheden ontdekken.

25 Frank Maes

59 jaar, Astene, professor internationaal milieurecht

Voor een beleid dat inwoners verbindt met de natuur, dat inzet op fietsmobiliteit en openbaar vervoer voor jong en oud. Een sociaal Astene met respect voor diversiteit op het pad van duurzame ontwikkeling.