De doodsteek voor Poesele als landelijk dorp?

De doodsteek voor Poesele als landelijk dorp?

Er is heel wat verzet tegen de nieuwe verkaveling in de Poekestraat te Poesele. De bouw van 48 extra woningen staat loodrecht op de visie van Vlaanderen en van Deinze zelf op het vrijwaren van de open ruimte. Deze ingreep tast de eigenheid van het dorp Poesele sterk aan. Dat hier terug gebouwen zouden geplaatst worden in overstromingsgevoelig gebied is onbegrijpelijk.

Zoveel inconsequentie is ongezien.

De fracties GroenRood en Vooruit zullen in de gemeenteraad van donderdag neen stemmen.

De 38 mensen die een verzoekschrift indienden tegen deze verkaveling hebben groot gelijk.

De strategische visie van Vlaanderen en de Conceptnota van Deinze zijn heel duidelijk.

Het bestaande ruimtebeslag moet beter worden benut en de bestaande open ruimte moet men maximaal vrijwaren. Poesele is geen echte dorpskern, het is een woonlint maar daartussen open ruime.

Het invullen van deze open ruimte staat haaks op alle principes van planologie. Er zijn ook amper faciliteiten voorzien.

Er zijn geen voedingswinkels, bakkers, beenhouwers, scholen, nutsvoorzieningen en een zeer slechte mobiscore. 

Bijkomend wonen hier aanmoedigen is het vergroten van de mobiliteitsproblematiek.

De Poekestraat is te smal, dus die zal men verbreden. Zo voorspelbaar dat daarna de snelheid in de Poekestraat een probleem zal worden.

Daarnaast lezen we in de conceptnota:

‘Deinze versterkt haar rivier- en beekvalleien zodat zij de nodige ruimte voorzien voor water en natuurontwikkeling. Zij worden klimaat robuust ingericht’.

Hier zal men in sterk overstromingsgevoelig gebied bouwen. Met alle gevolgen voor de buurt. We lezen in de plannen van het stadsbestuur:

‘Deze grotere groenblauwe structuren (zoals in Poesele) zijn essentieel voor klimaatadaptatie en -mitigatie, opvang van overtollig water, beperking van droogte, versterking van de biodiversiteit enzovoort. Ook kleinere grachten, waterplassen en groenelementen zijn hiervoor minstens even belangrijk en ecologisch ingerichte tuinen kunnen hiertoe ook een meerwaarde betekenen.’

Bij een goedkeuren van deze plannen maakt het stadsbestuur brandhout van haar eigen neergeschreven visie.

Op papier wil men de open ruimte behouden en versterken en daar op zoek gaan naar onthardingen….. deze plannen staan daar helemaal haaks op. We hopen dat het stadsbestuur zijn eigen woorden zal volgen, de verkaveling zal afblazen en in dialoog gaat met de inwoners van Poesele. Zij kunnen mee aangeven hoe zij effectieve inbreiding in hun dorp zien.

Over de auteur

editor

Geef een reactie