Maandelijks archief augustus 2021

Nieuw parkeerbeleid in Deinze ?

Handhaving en beheer van parkeerbeleid | Genetec

De stad wil de concessie voor het parkeren in Deinze vernieuwen. Dat is volgens Dirk Stroobandt het ideale moment om een grondige evaluatie te maken van het parkeerbeleid tot nu toe en om te bekijken wat er eventueel beter kan. Maar de nieuwe concessievraag verschilt niet zo veel van de vorige. Alleen wil men nu in de Tolpoortstraat en op de Markt overal sensoren om te weten hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn. Volgens ons een nutteloze kost.

Parkeren zal ook veel duurder worden met 1 EUR voor het eerste uur (nog steeds eerste 30 min gratis), 2,5 EUR voor 2 uur en 4 EUR voor 3 uur. Maar ook het bewonersparkeren verdubbelt van 80 tot 150 EUR per jaar en de bewoners van de Tolpoortstraat, de Markt, Gentstraat en Kortrijkstraat mogen niet meer in hun eigen straat parkeren zonder dat ze een degelijk alternatief in de buurt hebben. Het grote probleem is dat al die nieuwe tarieven wel al in het bestek voor de concessie staan (hiermee moeten geïnteresseerde bedrijven dus rekening houden) maar dat de gemeenteraad nog niet eens hierover heeft kunnen beslissen. Ze zijn dus nog helemaal niet goedgekeurd.

GroenRood heeft ook grote vragen bij het nut van de voorgestelde parkeersensoren in Tolpoortstraat en Markt. Het voorgestelde parkeergeleidingssysteem moet bestuurders gewoon altijd naar de randparkings geleiden want die moeten gestimuleerd worden. En als je dan al in de Brielstraat Deinze centrum binnen rijdt, dan zal het voorgestelde systeem eventuele vrije plaatsen in de winkelstraten aanduiden waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn toch het centrum in te rijden in plaats van de randparkings te gebruiken. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de stad met het parkeergeleidingssysteem wil bereiken.

Kortom, het bestek voor de nieuwe concessie zit nog vol onzekerheden (prijs oor parkeren nog niet beslist) en de sensoren voor het parkeergeleidingssyteem gaan wel veel geld kosten maar hun doel volgens ons volledig missen. Dirk heeft daarom op de gemeenteraad een amendement ingediend om deze punten uit te stellen en eerst grondig te onderzoeken. Dit voorstel haalde het net niet (14 stemmen voor/ 18 stemmen tegen).