Maandelijks archief januari 2024

Brief aan de inwoners

Beste buurtbewoner van de Negenstratenwijk

Fijne buur

Al voor de vierde keer richten wij ons tot jullie met een verontrustend schrijven. Dit is waarschijnlijk een record voor Deinze. Onze wijk blijft negatief in the picture staan en dat is echt niet OK! Als oppositiepartijen moeten we geregeld eens aan de alarmbel trekken, maar wat hier aan het gebeuren is tart elke verbeelding.

Eerlijk is eerlijk, er zijn ook dingen die het stadsbestuur goed doet, maar hier stapelen de regelrechte blunders zich op. Drie problemen komen in onze wijk samen en alle drie zijn ze aan het “veretteren”.

1. Dossier Ringweg

Het stadsbestuur droomt al een kleine 20 jaar van een ringweg door de gronden van Ter Wilgen. Dat daar eerst jaren over gelogen werd hebben we nooit begrepen. Wij waren vanaf dag 1 niet akkoord, maar dat er een zweem van geheimhouding moest hangen over deze plannen is eigenaardig. Dat de ringweg door de bouw van het winkelcentrum Driespoort shopping quasi onmogelijk is, deerde het bestuur niet om bijna alle huizen en gronden in de buurt op te kopen. Dit dossier zit al jaren muur­vast en toch blijft het bestuur daar door die aankopen miljoenen in pompen.

Laatste wapenfeit is de aankoop van de vroegere gronden van Ter Wilgen. Op vraag van het stadsbestuur werden die in 2017 door Veneco voor 1 350 000 euro gekocht. Er was toen een overeenkomst om de grond voor de ring niet te bebouwen maar de andere gronden te verkavelen. Er werd zelfs genotuleerd dat er een werk­groep zou komen om de gronden bouwrijp te maken. Deze werkgroep moest elke semester samenkomen en was verplicht om met de buurt te communiceren. Wat gebeurde er? Niets! Enkel de bouwvallige houten barak werd afgebroken. En extra blunder: men plaatste de aanvraag tot omgevingsonderzoek pas na de afbraak…

Nu koopt de stad deze gronden van Veneco terug voor 1 700 000 plus kosten!

Het stadsbestuur, wij allen dus, betaalt nu minimaal 350 000 euro extra. Wat was het nut van deze ferm verlieslatende piste via Veneco behalve winst opleveren voor Veneco? Niemand, ook de burgemeester niet, kon een zinnig antwoord geven.

2. De verkeersplannen

Nieuwe verkeerssituaties worden ingevoerd, proefopstellingen verlengd, tijdens de verlenging weer bijgestuurd… wat een geklungel! En dat steevast met gebrekkige of geen communicatie en nul overleg. De verkeersremmers in de Kouterlosstraat gaan verdwijnen. Dan toch niet. Dan staat er plots een graafmachine in de straat klaar om ze weg te nemen, maar doet het dan toch niet… wie kan nog volgen?

Men voert proefopstellingen in zonder dat er voldoende representatieve metingen op voorhand gebeuren. Men deed geen tellingen in de Gampelaeredreef en de

Kouterlosstraat en de voormeting in de Ten Rodelaan duurde drie dagen (dan nog de laatste drie dagen van juni, als er door het einde schooljaar al een ferm vertekend rijdgedrag is). Onmogelijk om de cijfers van voor en na de proefopstelling ernstig

te interpreteren.

Laatste wapenfeit is het verschijnen van losse borden aan de ingang van de Ten Rodelaan. Deze is plots, zonder enige communicatie met de inwoners, een straat voor plaatselijk verkeer. Pas daarna komt de communicatie (via de pers) dat dit pas twee weken later zal ingaan. Men vergeet zelfs de uitzondering voor fietsers, ook deze mogen de straat dan niet meer door rijden. We veronderstellen en hopen dat dit laatste nu al recht gezet is…

Het blijft een zeer klungelig, amateuristisch ingrijpen dat zich niet op correcte meetgegevens baseert. Men verschuift de verkeersdrukte van plaats naar plaats zonder duidelijke visie. Waarom zijn er geen andere mogelijkheden onderzocht?

3. Vervuiling site Colle

Het huidig shoppingcentrum bouwde men op de oude fabrieksterreinen van zeemvellenfabriek Colle. Deze waren zeer sterk vervuild. Deze vervuiling werd bijna 20 jaar geleden al aangegeven. Er kunnen veel vragen gesteld worden bij de sanering van het terrein. Dit zullen we met de buurtbewoners verder onderzoeken. Ook hier vragen wij volledige openheid.

Wat wil Ja! Voor Deinze! Groen & Vooruit voor de negenstratenwijk?

Het stadsbestuur moet de bewoners ernstig nemen door een grondige en transparante evaluatie te voeren over de proefperiode. In een open vergadering moeten alle gegevens i.v.m. de ringweg, de sanering van de site en de verkeerssituatie getoond én besproken worden. Buurtbewoners en/of wijk-ambassadeurs moeten informatie krijgen én kunnen geven aan het stadsbestuur.

Er moet sprake zijn van échte participatie waarbij de bewoners actief betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen. Daar waar er onvoldoende gegevens zijn moeten er nieuwe tellingen komen. Er moet overleg zijn met de buurt en voorgestelde alternatieven moeten onderzocht worden en kansen krijgen!

Wij blijven verder ageren tegen de ringweg/stadsboulevard. Deze brengt geen oplossingen maar heel wat overlast voor de bewoners. Wij zullen nooit een ringweg hier goedkeuren. De negenstratenwijk is een van de grootste wijken van onze stad. Wij hopen op een volwassen vorm van participatie: dit is mee bouwen aan de toekomst van onze stad!

Heb jij bijkomende vragen of bedenkingen, dan kan je ons altijd bereiken via hallo@javoordeinze.be

Met vriendelijke groeten

Vanwege het Ja! Voor Deinze! Groen & Vooruit team

en haar raadsleden Freija Dhondt, Kristof Van Den Berghe,

Annick Verstraete, Eva Martens en Peter Parmentier