De St Martinusbrug

Tracé van fietspad doorheen Martinuspark is gewijzigd. Het fietspad zal worden aangelegd parallel met wandelpad, in waterdoorlaatbare materialen. Niet meer dwars door het grasveld heen.

We hebben het debat over deze brug en fietspad al gevoerd vorig jaar in maart.

Deze discussie blijft voor ons ongewijzigd. Het college van burgemeester en schepen  duiden op een veilig tracé, zonder conflict met auto’s die de parking verlaten.

 Maar wij denken net dat er een nieuw conflict gecreëerd wordt met de auto’s die uit de ondergrondse parking van het appartementsgebouw komen en die snelheid moeten maken om de helling te nemen. De oversteek van de N43 blijft eveneens gevaarlijk: rechtdoor remt de snelheid van de fietsers niet.

Geen ruimte voor een sas in het midden van de straat. En geef toe, het blijft gewoon een dure brug….

We gaan akkoord dat we de fiets as verder uitbouwen, maar dan liefst rond het eilandje. Dat is toch maar een verschil van 30 seconden.