Jaarlijkse bespreking resultaten Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP)

We zullen  de verplichte doelstellingen niet  halen, laat staan overstijgen.

Ik moet toegeven dat ik verwonderd was tijdens de presentatie op de commissie.

De cijfers zijn  helemaal niet goed. Op enkele uitzonderingen na : deelmobiliteit, natuurgroenperkjes en overschakelen naar Ledverlichting.  Ik verwachtte meer.

Het werd op de commissie een goed nieuws show.

Telkens wanneer een cijfer negatief is zijn er verschillende excuses; ja maar dit mogen we niet meerekenen, de rest haalt het ook niet dus telt het niet. Vorig jaar hadden we zelf nog stijgende cijfers nu zijn ze tenminste aan het dalen.

Dit deed me denken  aan het middelbaar waar kinderen excuses zoeken voor hun slechte punten. Ik ben gebuisd voor wiskunde, Frans en Engels maar voor Godsdienst ben ik er door. Er zijn andere kinderen die ook gebuisd zijn. M’n buis is minder erg dan vorige keer.

In andere dossiers krijgen we heel precieze feedback.

Nu worden veel punten afgedaan als faits divers of een lijstje waaruit je selectief kan winkelen ( cherry picking) ipv. verplicht te halen doelen na te streven. Taalgebruik als “een tandje bijsteken” hoor je dan vaak.

Mocht het nu over het kiezen van een straatnaam gaan zou deze aanpak nog meevallen maar het gaat jammer genoeg over belangrijke zaken die de toekomst van onze kinderen bepalen.

Ik vroeg op de commissie hoe de moeilijkste punten opgelost zullen worden.

Ontharden?  Hemelwateropvang? Herinner je de recente overstromingen bij ons en in Wallonië!

Renoveren van woningen? Collectieve energieprojecten?

Er werd eerst verwezen naar andere gerealiseerde zaken zoals deelmobiliteit, vervolgens naar de punten die reeds positief zijn om te eindigen met vage termen wat we zouden kunnen doen; uiteraard zonder dat hier concrete plannen en budgetten tegenover gesteld worden.

Het aller gênantste vind ik het dat er dan in de krant nog flink een potje gestoeft wordt.

Boerenbedrog zeggen ze in Hansbeke.

Om niet negatief te starten begin ik met de natuurgroenperken. Ik vroeg de lijst op.

Wat blijkt?

3 van de 27 nieuwe perken betreffen stukjes middenberm van eenzelfde wegaanpassing in de Brouwerijstraat.

4 nieuwe perken gaan over de her aanleg van een Kruispunt in de Volhardingslaan.

 9 hebben betrekking op de verschillende perken op het Brielpoortplein.

Technisch gezien klopt het. Maar  dat zijn grasveldjes. Geen 27 nieuwe natuurgroenperken.

Dat enkel laanbomen en solitaire bomen geteld worden en bos niet, wordt ook gehekeld door het bestuur.

 We willen toch benadrukken dat het belangrijk is dat er laanbomen bijkomen. Niet enkel voor CO2 maar ook voor schaduw, afkoeling en het welbevinden van onze inwoners.

In de praktijk merken we dat jaar na jaar laanbomen verdwijnen. Al dan niet illegaal.

Tussen haakjes, deze worden niet meegerekend in het LEKP.

Hiernaast vragen we duidelijke en concrete maatregelen qua ontharding. Reeds meermaals hebben we voorstellen gedaan: overleg met alle scholen, een onthardingsmanager die ieder nieuw stedenbouwkundige ingreep begeleidt. Maar dit wordt steeds genegeerd met deze cijfers tot gevolg.

Zeker niet alles is slecht. Het is positief te merken dat klimaatsverandering serieus genomen wordt.

We vragen het bestuur om het klimaatpact even serieus te behandelen als  onze financiën en concrete maatregelen naar voor te brengen.