Herbestemming oud stadhuis

Het punt dat ter stemming voorligt gaat enkel over de goedkeuring om een marktconsultatie uit te voeren. Dat roept bij ons gemengde gedachten op.

In april 2016 verlaten de diensten het oude stadhuis en nemen hun intrek in De Leiespiegel.Het oude stadhuis staat dus bijna 8 jaar leeg. Deze leegstand heeft een duidelijke impact op de staat van het gebouw. Goed nieuws dus dat er eindelijk zicht is op een mogelijke bestemming voor deze site.

Of er al dan niet nood is aan een hotel in Deinze kan op diverse manieren onderzocht worden :

door de bezettingsgraad van de huidige overnachtingsmogelijkheden te bekijken in Deinze en de ervaringen van de uitbaters te beluisteren, cijfergegevens te analyseren. Zo zien we via statistiek Vlaanderen dat in 2022, 19.481 aankomsten werden geregistreerd door verblijfstoeristen.

Er wordt hierover in algemene termen gesproken in het motiverend deel, er wordt concreet verwezen naar het aantal overnachtingen, 42.532, maar dat zegt nog niets over de bezettingsgraad van het huidige aanbod.

Het is ons nog niet helemaal duidelijk of we met dit hotel nu echt richten op de toerist, dan wel, zoals in de motivering staat net het verschil willen maken met de andere overnachtingsmogelijkheden en mikken op de meer zakelijke context.

Ik vermoed dat verdere gesprekken en verdere analyse dat zal uitwijzen. De combinatie die gemaakt wordt met het light programma voor de publieke functies, gaan dan eerder in de richting van de marktactiviteiten. Voor de zakelijke activiteiten wordt dan eerder richting Leiespiegel gedacht.

Het dossier werd ons tijdens de commissie technisch en juridisch goed toegelicht en er werd ook een duidelijk tijdspad meegegeven. We zouden het op dat vlak dus bijna een modeldossier kunnen noemen. We krijgen als gemeenteraad een duidelijk zicht op de te nemen stappen, de beslisssingsboom,…. alweer goed nieuws.

Toch mogen we niet ontkennen dat er al heel wat speculaties geweest zijn in de richting van dit hotel. Het debat over de herbestemming van het oude stadhuis wordt niet meer open gevoerd. Hoe lang leeft het idee al om van het Hotel de ville een hotel te maken?

Was het wachten op een locatie voor de bibliotheek om hiermee naar buiten te komen of doen we dit nu nog snel voor het einde van de legislatuur?

En er zijn voor ons nog een hoop praktische bezwaren:

een hotel vraagt om parkeergelegenheid voor bezoekers en personeel, om plaats voor te laden en lossen voor leveranciers. De ondergrondse parking van het naastgelegen project biedt slechts een 30-tal plaatsen voor 42 wooneenheden die daar gebouwd worden. In dialoog gaan met de buren, lijkt ons geen sluitende oplossing.

Wij zijn niet per definitie voor of tegen een hotel, we hopen wel dat het traject dat nu gelopen wordt vanuit een open blik kan gebeuren. De vraag die nu voorligt is geen behoeftenstudie meer, maar een economische haalbaarheidsstudie. Wij gaan ervan uit dat hierover nog wat informatie kan verzameld worden,

De constructie die is opgezet blijft bij ons vragen oproepen. Wat betekent een publiek/private samenwerking? De stad renoveert de site in functie van een mogelijke herbestemming, de stad is ook bereid om mee te investeren in verbouwingen voor herbestemming en trekt hiervoor 3 miljoen euro uit. Zoals eerder aangegeven zijn wij niet voor of tegen een hotel.

We stellen ons wel vragen bij de rol van een stad bij het uitbaten van een hotel en bij de doelgroep die we met dit hotel willen bereiken. Dit lijkt ons een politiek debat meer dan waard. Er zouden verschillende redenen kunnen zijn waarom we daar als stadsbestuur een rol in hebben, maar dat lezen we nu nog niet.

Er zijn ondertussen heel wat innovatieve manieren die het duurzaam verantwoorden waarom een stad mee investeert in hospitality. We denken aan ‘iedereen verdient vakantie’.

Naast de eigen hup hub kunnen we in Deinze ook een social Hub uitbouwen, een plek die veel meer is dan overnachten maar waar een mix aan kamers in combinatie met ontmoetingsmogelijkheden zorgt voor verbinding, het kan een project van sociaal ondernemen zijn waar bijvoorbeeld nieuwkomers/vluchtelingen aan het werk gezet worden, een klimaatneutraal hotel, een sociaal restaurant, …

Hopelijk worden al deze aspecten meegenomen in het overleg met de sector om de realisatie van dit project breder open te trekken en niet alleen in te gaan op de economische haalbaarheid. Dan zijn de publieke middelen wel te verantwoorden. Voor ons zijn dat inhoudelijk, politieke overwegingen om mee te nemen bij dit agendapunt. En die moeten eigenlijk voorafgaan aan de marktconsultatie. Daarom vinden wij het moeilijk om dit
agendapunt te steunen en zal onze fractie zich onthouden.

Annick en Eva