Dagelijks archief 25 maart 2022

Sociaal tarief seniorenrestaurants

Maar ik wil toch even tussenkomen, omdat ik echt geraakt was door het antwoord van Schepen de Spiegelaere tijdens de commissie over de prijzen van een maaltijd in de restaurants van het OCMW.

Wij keuren deze tarievennota met onze fractie goed.

Enkel in het Nevelse restaurant is er een sociaal tarief van 6,5 euro per maaltijd. Eerlijk gezegd vind ik dat tarief al niet zo heel erg sociaal.

In de 2 Deinse restaurants (Grand Café Karel Picqué en 17dorpen) wordt alleen het normale tarief van 8,5 euro per maaltijd gehanteerd. En nu komt mijn verontwaardiging: ‘omdat het altijd zo was en er dus geen nood is aan iets anders’. 

Dus moeten wij het normaal vinden dat de financieel meer kwetsbare inwoners 8,5 euro per maaltijd moeten neertellen. Stel dat die inwoner 2 x per week in het OCMW-restaurant wil gaan eten, dan kost hem of haar dat 75 euro per maand. Wie met een laag pensioen moet rondkomen in deze tijden, kan zich dat echt niet permitteren.

Ik wil toch even mijn punt verder maken.

In de Gentse OCMW-restaurants als ‘t Oud Postje, Parnassus, het Toreke hanteert men 3 tarieven: een normaal tarief van 8 à 9 euro, een verlaagd tarief van 5,5 euro voor iedereen met VTK (verhoogde tegemoetkoming) en een kansentarief van 3 euro per maaltijd voor mensen met een leefloon of een equivalent inkomen. Hiervoor moeten inwoners een Uitpas aan kansentarief aanschaffen (voor 1 euro per jaar). Ik zou hier ook een pleidooi kunnen houden voor de uitrol van een Uitpas in Deinze, maar ik ga me beperken tot een duidelijke vraag om ook in de OCMW-restaurants in de Deinze op z’n minst een sociaal tarief aan te bieden. En om dat sociaal tarief echt sociaal te maken, want zelfs 6,5 euro is lang niet voor iedereen haalbaar.

Een sociaal restaurant heeft immers meerdere functies. Het biedt een volwaardige, voedzame warme maaltijd aan, maar het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door onze prijzen zo hoog te houden en geen sociale correcties te voorzien, duwen we een groep mensen richting meer ongezonde voeding en ontnemen wij hen de kans om andere mensen te ontmoeten. 

Peter Parmentier neemt de fakkel over van Dirk.

beste voorzitter, raadsleden en toeschouwers

onder de wijzerloze klok van onze verre Argentijn

werd ik zojuist een klein radertje in het ingewikkelde mechanisme  dat onze stad is

boze tongen beweren dat ik soms een grote mond heb

ik zal dat beamen noch tegen spreken

ik beken wel dat ik met een klein hartje zojuist mijn eed aflegde

in deze onzekere tijden deed ik dit (in) heel kleintjes en met veel vragen

de kanonnen brullen dicht bij ons

de klimaatklok tikt al overuren

de hongersnood verspreidt zich meedogenloos

en velen kijken met een klein hartje naar de brieven die de postbode brengt

en zijn nog heel weinig zekerheden in onze wereld

de wereld lijkt ,als de klok hier, geen wijzers meer te hebben

de dingen zijn complex geworden 

het is moeilijk om een goede richting te vinden

laat staan om zelf een richtingaanwijzer te zijn voor onze kinderen en kleinkinderen

een eed dus met een klein hartje maar wel met dankbaarheid

dankbaarheid naar Ann en onze kinderen

omdat ze me steeds lieten doen

in de uit de hand gelopen interesse die politiek is

dankbaarheid naar GroenRood toe

voor de constante input van knappe ideeën en vernieuwende gedachten

iets waar Dirk uitzonderlijk goed in is

maar ook voor de vriendschap waarin wij samen mogen werken

in alle bescheidenheid en kleinheid kan ik alleen beloven om 

mijn best te doen voor alle mensen van Deinze

voor de jonge landbouwer die ondanks alles blijft verder zaaien

de vluchteling die hier veiligheid zoekt

het kind dat veilig op school wil aankomen

en in het bijzonder voor allen die veel minder kansen kregen dan ik zelf

mijn best doen opdat dit klein stukje land op die grote aardbol

een plaats mag zijn waar het goed toeven is voor iedereen