Een financieel gezonde stad voor de huidige en toekomstige generaties

Een financieel gezonde stad voor de huidige en toekomstige generaties

GroenRood weigert mee te gaan in de blinde
investeringen die enkel het prestige verhogen maar de
bevolking weinig teruggeven. De voorbije investeringen in
Deinze 2020 brengen torenhoge kosten met zich mee. Het
is vaak veel duurzamer om bestaande gebouwen te
vernieuwen of te renoveren. Er moet dan immers veel
minder nieuw materiaal gebruikt worden. Renovatie gaat
ook uit van de sterkte en de kracht van de bestaande
gebouwen en behoudt zo de eigenheid van een gebouw.

In aankoopbestekken willen we rekening houden met de
kost over de totale levensduur van een product en niet
enkel met de aankoopkost. GroenRood wil dat kleinere,
lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen
plaatsen.

We kiezen voor uitgebreide participatie van burgers voor
projecten in hun buurt. Via wijkbudgetten ondersteunen
wij actief burgerinitiatieven die een duidelijk positief effect
hebben op de buurt.

Over de auteur

administrator

Geef een reactie