Categorie Archief Verkiezingen

04 Kristof Van Den Berghe

34 jaar, Hansbeke, architect

Als inwoner van de deelgemeente Hansbeke wil ik meewerken aan een gemeente/stad die zijn nek durft uit te steken. Een gemeentebestuur dat over partijgrenzen en orders durft meedenken aan hoe onze toekomst er uitziet; een bestuur met een visie. Een visie waarbij natuur & milieu vooropstaan maar waarbinnen ook de lokale economie geholpen en dorpscentra versterkt worden… Een bestuur dat de afstand klein kan houden en burgers actief en persoonlijk meehelpt met hun toekomst (vergunningen, administratie, etc.).

03 Eva Martens

41 jaar, Petegem, huisarts

Ik ga voor een warme, bruisende stad waar mensen naar elkaar luisteren en voor elkaar zorgen.
Waar buren, fietsers, kinderen en ouderen zich goed voelen.
Waar natuur, cultuur, sport en ontspanning voor iedereen toegankelijk zijn.
Kies jij samen met mij voor een menselijke, eerlijke en gezonde stad?

35 Eddy Donné

48 jaar, Petegem, preventieadviseur en technisch adviseur coördinator

Mijn ambitie is samen met alle inwoners van fusiegemeente Deinze-Nevele te zorgen voor een gezonde, veilige, leefbare en aangename woonomgeving met respect voor iedereen. Hiervoor zijn voldoende groen, zuivere lucht, proper water en lawaaiarme (woon)gebieden nodig. Volop kiezen voor wandelen, fietsen, openbaar vervoer en korte keten economie is hier een belangrijke basis voor.

02 Dirk Stroobandt

46 jaar, Petegem, professor burgerlijk ingenieur

Met blijvend enthousiasme ga ik voor een bruisende stad waar mensen voor elkaar en hun omgeving zorgen. Een stad waar de zorg voor mens en milieu centraal staat, met 17 deelgemeenten die elk hun eigenheid kunnen behouden maar tegelijkertijd kunnen genieten van de aandacht van het volgende bestuur om de deelgemeente leefbaar te houden voor fietsers en wandelaars. Kies samen met mij voor een menselijke, eerlijke en gezonde stad.

01 Annick Verstraete

49 jaar, Bachte, docente sociaal werk

KLAAR VOOR DEINZE, in het land van NEVELE.
Vol lef en levenslust, ga ik voor dynamische dorpskernen waar mensen voor elkaar zorgen. Een stad waar het wonen betaalbaar is en waar iedereen zich veilig kan verplaatsen in het verkeer. Een stad waar mensen zich kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten.
(Annick Verstraete woont in Bachte, samen met Tom, Fien en Fenne.
Ze is docent aan Hogent, vakgroep sociaal werk.)

Een financieel gezonde stad voor de huidige en toekomstige generaties

GroenRood weigert mee te gaan in de blinde
investeringen die enkel het prestige verhogen maar de
bevolking weinig teruggeven. De voorbije investeringen in
Deinze 2020 brengen torenhoge kosten met zich mee. Het
is vaak veel duurzamer om bestaande gebouwen te
vernieuwen of te renoveren. Er moet dan immers veel
minder nieuw materiaal gebruikt worden. Renovatie gaat
ook uit van de sterkte en de kracht van de bestaande
gebouwen en behoudt zo de eigenheid van een gebouw.

In aankoopbestekken willen we rekening houden met de
kost over de totale levensduur van een product en niet
enkel met de aankoopkost. GroenRood wil dat kleinere,
lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen
plaatsen.

We kiezen voor uitgebreide participatie van burgers voor
projecten in hun buurt. Via wijkbudgetten ondersteunen
wij actief burgerinitiatieven die een duidelijk positief effect
hebben op de buurt.

Mobiliteit

Er komen meer, betere en veiligere
fiets – en voetpaden. Iedere straat in de
fusiestad is aangepast op maat van de
fietsers
.
GroenRood kiest resoluut voor het STOP-principe. Het stadsbestuur geeft zelf het goede
voorbeeld door geen enkele dienstverplaatsing in de eigen stad met de wagen te doen. We
herstellen de trage wegen in ere en bakenen nieuwe trage wegen af waar nodig.
Fietsers in onze stad kunnen rechtsaf slaan door rood licht, krijgen vierkant groen op de
kruispunten, wachttijdvoorspellers aan de verkeerslichten en meer overdekte fietsplaatsen.
Wij willen autodelen verder stimuleren en ook nieuwe vormen van de deeleconomie
stimuleren, zoals fietsdelen, fietskardelen, etc.
Elke deelgemeente krijgt minstens 1 bus per
uur naar Gent en naar Deinze, ook in het
weekend. Waar mogelijk komt een eigen
bedding voor het openbaar vervoer.
Voor het centrum van Deinze werken we ons
lussensysteem verder uit om het verkeer
vlotter en veiliger te laten verlopen. Het
omkeren van de rijrichting in de
Tolpoortstraat is noodzakelijk om het verkeer
in de Guido Gezellelaan, langs de scholenroute, te ontlasten. Een grote ring rond Deinze
heeft geen zin omdat het meeste verkeer bestemmingsverkeer is. Enkel waar zeer lokaal het
vele doorgaand verkeer uit een deelgemeente gehaald kan worden door een beperkte
ringweg, willen we dit eventueel overwegen. Hierbij denken de aan een beperkte ring rond
Nevele.
Sluipverkeer door woonwijken is een groot probleem, zowel in Nevele als in Deinze.
Sommige straten die als doorgangsweg gebruikt worden door sluipverkeer moeten
aangepast worden
met verkeersremmers of afgesloten voor doorgaand verkeer.