Categorie Archief Nieuws

Nieuw parkeerbeleid in Deinze ?

Handhaving en beheer van parkeerbeleid | Genetec

De stad wil de concessie voor het parkeren in Deinze vernieuwen. Dat is volgens Dirk Stroobandt het ideale moment om een grondige evaluatie te maken van het parkeerbeleid tot nu toe en om te bekijken wat er eventueel beter kan. Maar de nieuwe concessievraag verschilt niet zo veel van de vorige. Alleen wil men nu in de Tolpoortstraat en op de Markt overal sensoren om te weten hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn. Volgens ons een nutteloze kost.

Parkeren zal ook veel duurder worden met 1 EUR voor het eerste uur (nog steeds eerste 30 min gratis), 2,5 EUR voor 2 uur en 4 EUR voor 3 uur. Maar ook het bewonersparkeren verdubbelt van 80 tot 150 EUR per jaar en de bewoners van de Tolpoortstraat, de Markt, Gentstraat en Kortrijkstraat mogen niet meer in hun eigen straat parkeren zonder dat ze een degelijk alternatief in de buurt hebben. Het grote probleem is dat al die nieuwe tarieven wel al in het bestek voor de concessie staan (hiermee moeten geïnteresseerde bedrijven dus rekening houden) maar dat de gemeenteraad nog niet eens hierover heeft kunnen beslissen. Ze zijn dus nog helemaal niet goedgekeurd.

GroenRood heeft ook grote vragen bij het nut van de voorgestelde parkeersensoren in Tolpoortstraat en Markt. Het voorgestelde parkeergeleidingssysteem moet bestuurders gewoon altijd naar de randparkings geleiden want die moeten gestimuleerd worden. En als je dan al in de Brielstraat Deinze centrum binnen rijdt, dan zal het voorgestelde systeem eventuele vrije plaatsen in de winkelstraten aanduiden waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn toch het centrum in te rijden in plaats van de randparkings te gebruiken. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de stad met het parkeergeleidingssysteem wil bereiken.

Kortom, het bestek voor de nieuwe concessie zit nog vol onzekerheden (prijs oor parkeren nog niet beslist) en de sensoren voor het parkeergeleidingssyteem gaan wel veel geld kosten maar hun doel volgens ons volledig missen. Dirk heeft daarom op de gemeenteraad een amendement ingediend om deze punten uit te stellen en eerst grondig te onderzoeken. Dit voorstel haalde het net niet (14 stemmen voor/ 18 stemmen tegen).

Aankoop RAC

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2021 werd in unanimiteit het principe tot aankoop van het RAC gebouw goedgekeurd.

GroenRood kijkt telkens constructief kritisch naar de aankoop van gebouwen, zeker als daar nog niet meteen een bestemming voor is.

In dit dossier zijn wij van mening dat het een gemiste kans zou zijn om niet tot aankoop over te gaan.

De gronden staan ‘blauw’ ingekleurd, dat betekent dat ze een publieke functie hebben.Deze terreinen vormen de verbinding tussen de campus administratief centrum – Brielpoort – Museum en Leietheater enerzijds en de campus Kinderopvang, Huis van het kind, jeugdcentrum

Eens de aankoop achter de rug is, moeten we de tijd nemen om na te denken over de definitieve bestemming.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Wij vinden het niet aan ons om daar nu al een antwoord op te bieden. De invulling van de site moet toekomstgericht zijn en tegemoet komen aan de noden van een volgende generatie. Dat kan gaan in de richting van intergenerationeel werken, meer ruimte voor ontmoeting, meer groen in de stad,….

In de Brielstraat ontpoppen zich nieuwe mogelijkheden door de aankoop van het RAC, dat is zeker.

Wij zijn er wel van overtuigd dat voor de Deinzenaar de Markt het centrum van de stad moet blijven.  In de Brielstraat bevindt zich de dienstverlening, maar het grootste deel van het publieke leven speelt zich af op de Markt, die daarvoor ook zo is heraangelegd.  De horeca en de handelaars hebben die dynamiek nodig.  Daarvoor lijkt het ons noodzakelijk dat er op de Markt nog iets van publieke functie blijft bestaan.

Op dit moment denken wij dan vooral in de richting van de bibliotheek, die zich nu vlakbij  van de secundaire scholen bevindt.

Wij hopen dat de invulling van de site kan gebeuren op een transparante en participatieve manier. Transparant naar de gemeenteraad en de inwoners. Participatief door inwoners te betrekken bij de toekomstvisie van deze site. En uiteraard op een ecologische manier.

Op korte termijn kan dit pand huisvesting bieden aan verschillende verenigingen die nu geen of geen gepast onderkomen hebben. Het zou ook goed zijn als een aantal ruimtes open staan voor socioculturele pop-up initiatieven, die ontstaan vanuit de inwoners.  Ook de tijdelijke invullingen moeten bekeken worden in functie van de andere vrijstaande panden. We denken hierbij in de eerste plaats aan de invulling van de HUPHUB in de Tolpoortstraat. 

 We moeten verenigingen ook wat perspectief kunnen bieden en er voor zorgen dat ze niet om de haverklap moeten verhuizen.