Aankoop RAC

Aankoop RAC

Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2021 werd in unanimiteit het principe tot aankoop van het RAC gebouw goedgekeurd.

GroenRood kijkt telkens constructief kritisch naar de aankoop van gebouwen, zeker als daar nog niet meteen een bestemming voor is.

In dit dossier zijn wij van mening dat het een gemiste kans zou zijn om niet tot aankoop over te gaan.

De gronden staan ‘blauw’ ingekleurd, dat betekent dat ze een publieke functie hebben.Deze terreinen vormen de verbinding tussen de campus administratief centrum – Brielpoort – Museum en Leietheater enerzijds en de campus Kinderopvang, Huis van het kind, jeugdcentrum

Eens de aankoop achter de rug is, moeten we de tijd nemen om na te denken over de definitieve bestemming.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Wij vinden het niet aan ons om daar nu al een antwoord op te bieden. De invulling van de site moet toekomstgericht zijn en tegemoet komen aan de noden van een volgende generatie. Dat kan gaan in de richting van intergenerationeel werken, meer ruimte voor ontmoeting, meer groen in de stad,….

In de Brielstraat ontpoppen zich nieuwe mogelijkheden door de aankoop van het RAC, dat is zeker.

Wij zijn er wel van overtuigd dat voor de Deinzenaar de Markt het centrum van de stad moet blijven.  In de Brielstraat bevindt zich de dienstverlening, maar het grootste deel van het publieke leven speelt zich af op de Markt, die daarvoor ook zo is heraangelegd.  De horeca en de handelaars hebben die dynamiek nodig.  Daarvoor lijkt het ons noodzakelijk dat er op de Markt nog iets van publieke functie blijft bestaan.

Op dit moment denken wij dan vooral in de richting van de bibliotheek, die zich nu vlakbij  van de secundaire scholen bevindt.

Wij hopen dat de invulling van de site kan gebeuren op een transparante en participatieve manier. Transparant naar de gemeenteraad en de inwoners. Participatief door inwoners te betrekken bij de toekomstvisie van deze site. En uiteraard op een ecologische manier.

Op korte termijn kan dit pand huisvesting bieden aan verschillende verenigingen die nu geen of geen gepast onderkomen hebben. Het zou ook goed zijn als een aantal ruimtes open staan voor socioculturele pop-up initiatieven, die ontstaan vanuit de inwoners.  Ook de tijdelijke invullingen moeten bekeken worden in functie van de andere vrijstaande panden. We denken hierbij in de eerste plaats aan de invulling van de HUPHUB in de Tolpoortstraat. 

 We moeten verenigingen ook wat perspectief kunnen bieden en er voor zorgen dat ze niet om de haverklap moeten verhuizen.

Over de auteur

editor

Geef een reactie