Subsidiering renovatie en verfraaing handelspanden.

Dit reglement regelt de subsidiering van de renovatie en verfraaiing van handelspanden met als doel de commerciële aantrekkingskracht te verhogen. We hadden een overeenkomst met VLAIO voor het kernwinkelgebied en een aanvullend subsidiereglement voor het centraal winkelgebied. Gezien de overeenkomst met VLAIO afloopt wordt het kernwinkelgebied nu onder het subsidiereglemenent van het centraal winkelgebied gebracht. Er wordt in het reglement een sturing gegeven aan hoe ons winkelgebied er moet uitzien door bepaalde activiteiten uit te sluiten, maar we zouden hier ook op andere vlakken meer kunnen sturen. Er ligt hier een kans om meer duurzaam te gaan werken. Het woord “duurzaam” komt in het reglement alvast niet voor (heb een search gedaan). Duurzaamheid zien wij zeer breed, dat gaat ook over het gebruiken van hernieuwbare energie. 

Bij gevelrenovatie zou bijzondere aandacht kunnen gaan naar groengevels, muurtuinen, die zorgen voor zuurstof in de stad. Nu wordt dit zeer vaag omschreven als het straatbeeld opwaarderen. Groene gevels, muurtuinen zijn zelfs niet opgenomen in de opsomming. Deinze kan zich als winkelstad onderscheiden door winkelbeleving te koppelen aan groenbeleving.  Gevelbeplanting heeft zoveel voordelen, zoals CO2-vastlegging, verbetering wateropvang, verkoeling en verdamping, betere luchtkwaliteit, 

Een ondernemer kan zich hiermee profileren. Vergroenen wordt op die manier een collectieve verantwoordelijkheid .

Bij renovatie: tewerkstelling van kansengroepen

Hier wordt wel ingegaan op milieuvriendelijke ventilatiesystemen, maar kan dat niet concreter gemaakt worden. Wat is een milieuvriendelijk ventilatiesysteem ?

Isolatie valt hier wel onder, dus dat is oké. 

Het is wel positief dat er aandacht is voor inclusie door ook werken te subsidiëren die de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking vergroten. Maar waarom beperken we dit tot mensen met een fysieke beperking. Inclusie gaat breder dan dat. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan opschriften in braille.

Annick Verstraete