Maandelijks archief oktober 2023

Ingebruikname twee vaste bewakingscamera’s niet-besloten plaats – site Brieljant – Kaandelpark

Annick Verstraete: 

  1. GR/2023/256 – Ingebruikname twee vaste bewakingscamera’s niet-besloten plaats – site Brieljant – Kaandelpark

We lezen dit agendapunt als een antwoord op de incidenten die zich in september oa in de omgeving van Brieljant hebben afgespeeld en over voorlopers daarvan. We zoeken dus een manier om met deze problematiek om te gaan. En dan komen we bij het tijdelijk installeren van camera’s, op de commissie toegelicht om de omgeving te controleren, maar ook het plaatsverbod dat aan bepaalde jongeren is opgelegd op te volgen. Tot daar kunnen we volgen. 

Maar wij lezen nergens dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat. Ik lees: De gemeenteraad verleent positief advies tot de ingebruikname van de bewakingscamera’s in het gebied tussen de Brielstraat – Tweebruggenlaan – Stadionlaan en Mouterijdreef – meer bepaald de omgeving van het jeugdhuis Brieljant en het Kaandelpark, te 9800 Deinze. Om de camera’s aan te kopen wordt gewerkt met een verschuiving op budgetcodes in het exploitatiebudget. Het advies van de politiek aan de gemeenteraad heeft als titel: advies inzake de plaatsing van vaste camera’s op niet besloten plaatsen. Niets tijdelijks dus? 

Het gebruik van camera’s, slimme camera’s en  drones neemt letterlijk een snelle vlucht, ook in Deinze. Maar de mogelijkheden die er via deze technologie ontstaan, zorgen meteen ook voor een aantal spanningsvelden waarin we  toch oordeelkundige afwegingen  moeten maken.  Ten eerste moeten we ons de vraag stellen of deze camera’s een antwoord bieden op het probleem? Ten tweede moeten burgers te allen tijde hun privacy beschermd weten en niet massaal getraceerd worden onder het mom van veiligheid. 

In die zin is het voor ons  fundamenteel belangrijk om te weten of deze camera’s een tijdelijke maatregel zijn ten gevolge van de incidenten die er geweest zijn in de buurt van het jeugdhuis, dan wel een blijvende maatregel.

Welk antwoord zoeken we eigenlijk? 

Wij pleiten ervoor dat alle  jongeren een veilige plek kunnen vinden in Brieljant, dat ouders met een gerust hart hun kinderen aan dit jeugdhuis kunnen toevertrouwen en dat het personeel en de vrijwilligers die daar werken zich veilig voelen.  Hoe zorgen we voor die veiligheid als er situaties ontstaan waar individuen of groepen deze veiligheid verstoren? Voor ons is het van primordiaal belang om die veiligheid en criminaliteit niet als een thema op zich te gaan benaderen, maar net te gaan kijken naar wat er achter die criminaliteit zit bij de jongeren, in het sociale weefsel en in de fysieke omgeving. En iedereen rond de tafel weet hoe we daar op kunnen inzetten. Het is een combinatie van maatregelen. Ik voer geen pleidooi tegen het tijdelijk plaatsen van camera’s, maar voor het slim inzetten van camera’s als onderdeel van een beleid dat streeft naar wat ik eerder heb aangegeven: een veilige plek voor iedereen. En wij weten allemaal hoe dat moet. Daarom werd een jeugdopbouwwerker aangeworven met een duidelijk omschreven takenpakket. Dat is een nieuwe functie in de stad Deinze, die toch weloverwogen gekozen is. 

Ik wil hier iets dieper op ingaan, omdat dat voor ons belangrijk is in relatie tot het plaatsen van camera’s, omdat dit het samengaan van maatregelen is en omdat we hier praten over een probleem dat zich gemakkelijk kan verplaatsen naar andere locaties. 

Wij hebben nu 1 jeugdopbouwwerker in dienst, die naar wij horen fantastisch goed werk levert. We kiezen ervoor om die jeugdopbouwwerker zelf in dienst te nemen en niet om een convenant af te sluiten met bvb de VZW Uit de Marge, of nog beter LEJO, een organisatie die vanuit Gent werkt en met veel omliggende gemeenten samenwerkt. Dit is echt geen werk om vanuit één persoon op te nemen voor een stad als Deinze. Om een voorbeeld te geven: Aalst, dubbel zoveel inwoners als Deinze heeft 7 jeugdopbouwwerkers, in Ronse (26000 inwoners)  zijn er 2,5 , in Zottegem (26000 inwoners) 2. Samengevat, in vergelijking met steden van dezelfde omvang, is een investering van de stad in 2 VTE jeugdopbouwwerkers zeer verdedigbaar. Het afsluiten van een convenant biedt het voordeel dat de stad externe expertise en omkadering binnen trekt en dat er een dynamiek ontstaat om via projectfinanciering in te zetten op extra thema’s waardoor de begeleiding van jongeren ruimer en met meer jeugdopbouwwerkers kan gebeuren. Er zijn verschillende oproepen en wanneer er gewerkt wordt met een convenant zoekt de VZW ook voor welke projectsubsidies een stad in aanmerking komt. 

Dus een groot pleidooi om dit structureel aan te pakken en ervoor te zorgen dat het probleem zich niet gewoon verplaatst naar een andere plek in Deinze. 

Wij voeren een pleidooi voor meer jeugdopbouwwerk, gezien de eigenheid van onze Stad als onderwijsstad en een sterke groei van jonge gezinnen. Wij kiezen niet voor het inzetten van camera’s als een permanente maatregel om jongeren te monitoren. En we willen geen vals veiligheidsgevoel meegeven. Veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent vervangen en zijn geen  oplossing als ze enkel voor een verschuiving van de criminaliteit naar andere plaatsen zonder camera betekenen.

Wij willen daarom een amendement indienen