jaarrekening 2022 en aanpassing 2023 meerjarenplan 2020-2025

jaarrekening 2022 en aanpassing 2023 meerjarenplan 2020-2025

Vaststellingen en bedenkingen

Over covid-19 naar inflaties, indexaties , onstabiele energiekosten, extra uitgave van  1,2 milj euro en een toename van het aantal inwoners die de stadskas spijzen.

We stellen vast dat de financieel directeur en haar dienst het geld goed beheren, de rekeningen kloppen, de jaarrekeningen zijn  in evenwicht, de autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn beide hoger dan voorzien in het meerjarenplan.

Er zijn een aantal meevallers aan de ontvangstenzijde: inkomsten uit gemeentefonds en uit de personenbelasting stijgen. Onze Stad blijft groeien. En dat betekent meer inkomsten, maar zoveel nieuwe inwoners stellen ons ook voor bijkomende uitdagingen. Inzake mobiliteit. Inzake onderwijs, kinderopvang, zorg en samenleven. Deze uitdagingen worden helaas weinig vertaald in deze cijfers.

De inleiding van het lijvige werk over de jaarrekeningen vertelt ons dat de SDG’s de richting tonen. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

Maar waar is het beleid?

we zoomen even in

Personeelsbeleid

De personeelskosten stegen sterk, zoals bij elke organisatie of bedrijf tgv een 5voudige loonindexatie in 2022. (totaal + 5,3 %).
49% van de exploitatiekosten van de Stad en het OCMW gaan naar verloning van het personeel.

Wat we vanuit onze fractie als positief aanmerken is:

De implementatie van de IFIC-verloning, en in het bijzonder in de kinderopvang, ook voor het personeel waarvoor er geen wettelijk verplichting is. Kwalitatieve kinderopvang begint met het goed verlonen van het (overbelaste) personeel. Mooi van de Stad om deze keuze te maken.

De gelijkschakeling van de vakantieregeling voor de contractuele en de statutaire medewerkers. 

Het zijn manieren om personeel aan ons te binden, belangrijk gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de diverse knelpuntberoepen.

Aantal dossiers bij het OCMW:

Dit steeg sterk in 2022, vooral tijdens het voorjaar een stijging van meer liefst 40% : van ruim 500 dossiers naar ruim 700 dossiers op jaarbasis.

tgv de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dat op gang bracht,

tgv de stijgende energieprijzen en de crisis die dat in veel gezinnen veroorzaakte.

Positief ervaren we vanuit onze fractie:

Toename van het aantal huurpremies om mensen op de private markt te ondersteunen

Verlenging van de psychosociale premie om mensen te ondersteunen bij het betalen van professionele psychologische hulpverlening. Maar slechts 5760 euro van het voorziene krediet van 40.000 euro werd uitgegeven. Misschien moeten de voorwaarden verlaagd worden, want de noden blijven hoog en dure hulp wordt vaak uitgesteld omwille van de financiële drempel.

Subsidie voor veerkrachtige steden:

In 2022 ontving de stad een flinke subsidie van 1.691.853 euro voor een dossier om de stationsbuurt op te waarderen. Tot op heden is dat geld nog niet besteed. We hopen dat er snel met dit project gestart wordt, want de noden in die buurt zijn hoog en het geld is er! De buurt heeft nood aan groen en meer leefbaarheid. Zo snel mogelijk.

De prioritaire acties van deze legislatuur:

In 2022 werd slechts 1.380.039 euro uitgegeven van de voorziene 11 miljoen euro.

Dit uitstelgedrag zien we nu al jaren en is nefast voor het geloof van mensen in het beleid. 

Ook vorig jaar werd maar 10% van het voorziene budget voor prioritaire acties aangewend. Er was nochtans een plan om dit sterker op te volgen. Wij blijven het een gebrek aan planning vinden dat telkens zoveel investeringen uitgesteld worden. Het vraagt een visie van het stadsbestuur om keuzes te maken voor de toekomst

De inwoners van Hansbeke, Landegem en Meigem wachten op hun afgewerkte, vernieuwde stadskern.

De fietsers wachten op vele kilometers veilige fietspaden, die al jaren beloofd zijn.

De site Oostkouter blijft wachten op een definitief plan en op actie. In oktober 2010 verliet de politie deze site! Sindsdien blijft de bestemming van deze centraal gelegen plek in Petegem een blanco pagina. De grootste deelgemeente van onze stad verdient meer en beter.

Tot slot: ons stokpaardje, de bomen.
De broodnodige katalysators om de hitte en leefbaarheid te lijf te gaan.

De Deinse bomenteller

We lezen dat het bomenplan gerealiseerd wordt en dat de bomenteller in volle ontwikkeling is. Maar slechts de helft van het voorziene budget voor nieuwe bomen is gebruikt. Jammer. De klimaatopwarming wacht niet. We moeten dit item dringend meer prioriteit geven!! 1 gratis boom per gezin is niet genoeg. Tijd voor meer ambitie. Om de straat op te gaan en iedereen op het belang van bomen en vegetatie te wijzen.

Jammer dat het Masterplan Palaestra (bouw nieuwe sporthal) in de wacht moest om wille van teveel geplande investeringen.

Als we nu zien wat er maar geïnvesteerd is in 2022, dan was, is er wel budgettaire ruimte om dit masterplan te realiseren.

We begrijpen dat er vorig jaar onrust was over de financiële situatie ten gevolge van de opeenvolgende crisissen, maar dat is nu wat uitgeklaard.

Dossiers meeslepen

Ook aan de inkomstenzijde blijven we maar oude dossiers meeslepen.

Het dossier van de verkoop van de site van het voormalig stadhuis: al enkele jaren wordt die verkoop ingepland als een inkomst, maar telkens wordt die doorgeschoven. 

De site Oostkouter en de stationsbuurt

De bestemming van deze centraal gelegen plek in Petegem blijft een blanco pagina. De grootste deelgemeente van onze stad verdient meer en beter.

Deze 2 dossiers samen zouden meer dan 9 miljoen euro moeten binnenbrengen. Geld dat we kunnen investeren in onze Stad en onze inwoners. Helaas zien we bij allebei geen schot in de zaak. Jammer.


Dat zorgt ervoor dat de meerjarenplanning eerder een richtdocument wordt, gezien planningen niet worden aangehouden.  Wij pleiten ervoor om in de toekomst echt veel nauwkeuriger te plannen.

Zo stellen we ons de vraag of de werken aan de stationsomgeving echt zullen opstarten. We zien een stijging van het budget voor het klimaatpact maar wat betekent dat?

Subsidie voor veerkrachtige steden:

In 2022 ontving de stad een flinke subsidie van 1.691.853 euro voor een dossier om de stationsbuurt op te waarderen. Tot op heden is dat geld nog niet besteed. We hopen dat er snel aan dit project gestart wordt, want de noden in die buurt zijn hoog en het geld is er!

De buurt heeft nood aan groen en meer leefbaarheid. Zo snel mogelijk.

De prioritaire acties van deze legislatuur:

In 2022 werd slechts 1.380.039 euro uitgegeven van de voorziene 11 miljoen euro.

Nogmaals: de klimaatopwarming wacht niet!

De bomenteller is in volle ontwikkeling. Maar slechts de helft van het voorziene budget voor nieuwe bomen is gebruikt. Jammer. . We moeten dit item dringend meer prioriteit geven! 1 gratis boom per gezin is niet genoeg. Tijd voor meer ambitie en op straat gaan om inwoners aan te moedigen om zelf voor meer bomen en vegetatie te zorgen.

Annick Verstraete en Eva Martens

Over de auteur

editor

Geef een reactie