Maandelijks archief september 2022

GroenRood gaat voor hemel(s)water

Deze zomer is zelfs de grootste twijfelaar overtuigd van het belang van water. In Deinze wordt er gewerkt aan een hemelwaterplan maar GroenRood wil niet wachten op dit plan en doet nu al een concreet voorstel.                                                  

Probleem? Oplossing.

Bram Stroobandt: ‘ Dit is een pilootproject. We moeten dringend meer regenwater recupereren en zo het gebruik van kostbaar leidingwater beperken. Daarbij zien wij een ideale rol weggelegd voor de kerken op ons grondgebied. Kerken hebben grote oppervlaktes aan daken. Op verschillende plaatsen kan men openbare reservoirs aansluiten op de regenafvoer van die kerken.

Mensen kunnen  gratis water aftappen, letterlijk hemels water!

Er zijn vele voordelen aan : water voor tuintjes, het onderhoud van begraafplaatsen, om de  gemeentelijke plantsoenen water te geven, . Hierbij moet er rekening gehouden worden met de specifieke noden van elke buurt. Kerken staan steeds centraal in de dorpskern waar er vaak meer bebouwing is en minder kansen voor een regenput.’                                 

Zo’n watertap doet water sparen, werkt ook sensibiliserend voor de buurt en zorgt voor een gemeenschapsvormend element. Mensen voelen dat ze concreet iets kunnen doen aan de nadelen van de klimaatopwarming. Een kleine en goedkope maatregel: ‘wijwater’ omzetten in ‘wijkwater’.

Oplossing? Probleem!

Eerste schepen Cornelis toonde zich zeer bedreven in het zoeken en vinden van spijkers op laag water. Een greep uit de ‘argumentatie’.

1. het opgevangen regenwater zal overlopen en de muren beschadigen. (kijk eens goed op de foto hoe dat opgelost wordt)

2. Het aftappen van water door bewoners zal de erediensten verstoren. ( Oplossing , bord met verzoek om tijdens een eredienst geen water te nemen)

Bram Stroobandt : Het heeft niet mogen zijn. We vroegen met GroenRood een pilootproject bij slechts één van de kerken, maar zelfs daar wou het stadsbestuur niet in mee gaan  In andere steden kan het wel, dus waarom niet in Deinze? Eerder van niet willen dan van niet kunnen …