OpinieCafé met Dirk Cornelis ‘Hoe run je met succes een cultureel centrum?’

OpinieCafé met Dirk Cornelis ‘Hoe run je met succes een cultureel centrum?’

Op vrijdag 4 mei  geeft de zakelijke leider van CC De Spil in Roeselare ons een unieke blik op het runnen van een Cultureel Centrum .                         

Wanneer :vrijdag 4 mei 2018

Waar: In kunstenaarscollectief Platvvorm , Neerleie 2 Deinze

Deuren 19.30 u / Start 20.00 u

Gratis inkom

Organisatie: Groen Licht!

 

Nu het in aanbouw zijnde Cultureel Centrum “Het Leietheater” aan de Brielstraat in Deinze stilaan vorm krijgt wordt het hoog tijd, dachten we, om te gaan nadenken over de eigenlijke werking van het CC.

De opening is gepland in het najaar 2019. De openingsvoorstelling ligt vast maar verder is er weinig geweten over het voorziene werkingsbudget, over personele invulling enz.

Zelfs over de ambities van het CC in aanbouw bestaat er wat verwarring. Schepen De Reu heeft in 2014 de ambitie voor een CC categorie B uitgesproken, de bouw van een toneeltoren en een zaal met een capaciteit van meer dan 400 zitplaatsen wijst dan weer op (toekomstige?) ambities voor een CC categorie A ?

Bij de uitbating van zo een  cultureel centrum komt het één en ander kijken zouden we denken? Worden programma’s in de culturele sector niet een jaar vooraf vastgelegd? Moeten projectsubsidies, e.d. niet tijdig aangevraagd worden?  Wordt het niet dringend tijd om een programmator / zakelijk leider aan te trekken?

Vragen waar niemand ons een beter antwoord op kan geven dan onze gelegenheidsspreker Dirk Cornelis.

Dirk brengt verhalen en cijfermateriaal mee vanuit de praktijk van ‘zijn’ CC De Spil in Roeselare.

Een niet te versmaden gelegenheid voor iedereen met een hart voor cultuur in Deinze en Het Land Van Nevele om een unieke inkijk te krijgen in de dagelijkse werking van een cultureel centrum.

Tot 1998 leidde Dirk Cornelis het Zakenkantoor Cornelis in de Tolpoortstraat in Deinze, maar studeerde ook  met onderscheiding af aan de conservatoria van Gent en Brussel. Vanaf 1998 combineerde Dirk het lesgeven aan het conservatorium in Gent met de zakelijke leiding van Het Spectra Ensemble en van de Operastudio Vlaanderen. In 2007 werd Dirk algemeen directeur van CC De Spil in  Roeselare. Hij doceert nog steeds Muziektheorie aan het Conservatorium in Gent. Hij heeft drie kinderen en is sinds kort trotse grootvader.

Het culturele thema indachtig vindt het opiniecafé ditmaal plaats  op vrijdag 4 mei  in Platvvorm,  het kunstenaarscollectief van Katelijne De Corte.  Platvvorm is ondergebracht in de oude schoolgebouwen van St-Vincentius p/a  Neerleie 2 in Deinze. Een mooie gelegenheid voor cultuurminnend Deinze om dit initiatief te leren kennen.

Achteraf kan U uiteraard uw kritische bedenkingen en vragen aan Dirk voorleggen.

Hopelijk mogen we u talrijk verwelkomen.

Tot dan,

het OpinieCafé – team.

 

 

Over de auteur

administrator

Geef een reactie